ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         :             Πάρης Ευαγγελίου

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                 :             Θάνος Αλλαγιάννης

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ     :              Κώστας Ανυφαντής

ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ       :              Χρήστος Σωτηρόπουλος

ΤΑΜΙΑΣ                                 :             Μαρία Καραβίδα

ΜΕΛΗ                                   :             Γιώτα Λουκά, Ανδρέας Μπίνης,

                                                           Ξένια Σκρουμπέλου, Δημήτρης Τσιούμας